close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Spreker

Bas de Vries

Sr. stafadviseur Directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid

Bas de Vries is stafadviseur bij de Directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Zijn uitdaging ligt in het inspireren en ondersteunen van zorgprofessionals om dagelijks naast veilige zorg, ook ‘de zorg van morgen’ te verbeteren. Een complexe werkomgeving met hoog-risico processen vraagt een solide kwaliteitssysteem en een focus op continu verbeteren. De afgelopen jaren was hij op diverse wijzen zeer actief betrokken bij het inrichten van een kwaliteitssysteem in het UMC Utrecht dat voldoet aan nationale en internationale standaarden en normen. Met de ervaringen van veel calamiteitenonderzoeken richt hij zich nu vooral op proactief risicomanagement om juist onbedoelde schade te voorkomen. Hij is binnen zijn organisatie tevens coördinator van intercollegiale opvang (peersupport) voor collgea’s die betrokken zijn bij ernstige calamiteiten of andere gebeurtenissen met grote impact. Ook is hij onderwijskundig actief in het curriculum van artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en leidinggevende stafleden op het gebied van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.